Diverse informasjon

    

SØPPEL

Det står 3 kontainere på parkeringsplassen: 1 stor for restavfall, 1 for papp/papir og en liten for metall/glassemballasje. 

All annen søppel må leveres selv, ikke noe skal settes igjen ved kontainerne. Hold det ryddig. De nærmeste gjenvinningstasjonene(Nordre Follo) er Oppegård(Sofiemyr) og Bølstad(mot Ås). Ellers er Grønmo(Oslo) veldig nært.


Skal du kaste større restavfall eller store sekker kan kontaineren låses opp. Nøkkel er det styret og plankomiteen som har.


Parkering

Parkering kun på parkeringsplassen. Parkerer du oppe ved hyttene skal du ha synlig lapp med tillatelse fra styret. 

Trenden er økende trafikk. Husk gangfart – altså 5 km i timen.  Det er også måten man kjører på som gjør at det støver veldig. 


Festodden

Kan benyttes av medlemmene til arrangementer. Si fra til  Tom Arnesen på tlf 90192055.


Lån av tilhenger

Husk å ta med vognkortet.

Fyll ut kvitteringslisten med hyttenummer, dato og klokkeslett når du tar ut tilhengeren.

Fyll også inn når du forventer å være ferdig med den.

Kryss av når tilhengeren er levert tilbake. Husk å signere.

Rengjør ALLTID tilhengeren etter bruk og s ett den på plass.

Om du oppdager feil som må utbedres, så sørg for at det blir meldt fra eller reparer selv.  Om du som bruker utbedrer feil og mangler som skyldes slitasje så dekkes dette av Skogskolonien Roland. 

Påførte skader SKAL den som har forårsaket det dekke selv.


Trefelling og strøm

Hytteeierne må være  obs på ledningsspennet til hytta si, si fra til Tom Arnesen. Da vil vi samle de  store jobbene og ta dem samlet.


Vanning

Det oppfordres til vanning med kanne i høysesongen. Dette gjelder spesielt når det er mange på hyttene.


Registrer deg

Registrer riktig mobiltelefonnummer og e-postadresse til sekretæren i kolonien.(p.t. Liv Krade.Telefon 992 78 808).  Husk også å oppgi hyttenummeret.