Rutiner ved byggesaker

Man kan rådføre seg med styret angående søkerprosess og formaliteter.
Gå til nettside: http://www.follokom.com